TeamSpirit

Indiansk Council - Rådslagning, nye perspektiver & deling af viden & visdom


Mere information er på vej...


Kontakt mig for at høre mere

Transformerende tilgang & bæredygtig udvikling med Indiansk Visdom


Handler om god kommunikation, ejerskab, trivsel, ansvar og motivation. Som sammen med klare aftaler højner oplevelsen af at arbejde sammen, opbygger fællesskabet og skaber tættere relationer i gruppen. Der er fokus på den enkeltes ansvar overfor og bidrag til helheden, samt oplevelsen af at skabe noget sammen til gavn for det fælles mål.

 

Cirkler og samarbejde hvor alle høres og er ligeværdige, og som opbygger tilliden, til hinanden og til gruppens formål og mål. Der skabes nærvær og ærlig og ligefrem dialog, og sættes fokus på god kommunikation og processer for godt samarbejde, samtidig med at trivsel og individuelle behov tilgodeses.

 

Udbyttet er større ansvarlighed overfor hinanden og fælles mål, følelse af tættere fællesskab og at være på vej sammen, samt mening, motivation og god energi.

 

Med udgangspunkt i gruppen, udfoldes teori og dialog omkring det gode og konstruktive samarbejde. Suppleret med aktive øvelser og dialoger, hvor emnerne belyses fra forskellige vinkler, således at alle deltagere får noget med hjem.


Kontakt mig for at høre mere om hvad jeg kan gøre for jer

"Tilbagevenden til os selv, vores hjerter, nærværet og fællesskabet"


I en kompleks hverdag er tilbagevenden til det oprindelige og enkle noget mange af os længes efter, både privat og i arbejdslivet. En hverdag hvor vi kan finde roen i os selv, styrken, glæden og meningen. Være nærværende med hinanden, anerkende og inkludere, og se vores forskelligheder som styrker. Have fokus på helheden og fællesskabet, vores eget ansvar og indflydelse, det vi kan skabe sammen, når vi sætter vores intention bag.


Når vi samles om bålet, fysisk og i overført betydning, og sætter fokus på det som er livgivende og giver mening, kan vi løfte os selv, hinanden og fællesskabet til det næste niveau af bæredygtig samskabelse og samvær.

Circle Way & The Way of the Council

TeamSpirit & Samskabelse

Eksempler på udtalelser


"Sammen med administrationen, holdt jeg et evaluerende møde i dag, hvor HR chef, HR konsulent, produktionschef og tillidsmand deltog. Og ganske som I allerede havde afsløret, så var de særdeles og ovenud tilfredse med den undervisning I har lavet på forløbet. De fortalte samstemmende at de registrerer store, positive forandringer i medarbejdergruppen. Superflot også når man tager i betragtning, at folkene deroppe til tider var rimeligt pressede. Så tak for det; det gør det lidt nemmere at være uddannelseskonsulent". Philip


"Vi har haft et forløb om det at være et team, hvilke udfordringer vi havde behov for at løse her og nu og hvordan vi kunne få den bedste teamløsning. Vi er endt med nogle ret præcise normer og retningslinjer for, hvordan vi skal skabe et velfungerende selvstyrende team. Pernille har været en kompetent partner at planlægge forløbene sammen med. Hun har været rigtig god til at se hvilken gruppe mennesker vi er, og til at møde os, der hvor vi var. Vi har haft nogle målrettede dage med et konkret output og det har Pernille er stor del af æren for. Tak for samarbejdet for denne gang. Vi glæder os til at finde nye udfordringer vi kan få Pernille til at hjælpe os med at løse". Kathleen, leder Brøndby Kommune


"Vores teamsamarbejdsdag varede kun 12 timer, men min personalegruppe oplevede det, som havde vi været væk i flere dage. Pernille formåede på denne korte tid, at skabe en positiv stemning, og grobund for godt samarbejde fremad. Vi fik nogle værktøjer til selv, at kunne arbejde videre. Pernille var god til at veksle mellem teori og praksis-øvelser, som både var sjove og gav stof til eftertanke. Hun krydrede oplæggene med egne erfaringer, hvilket var meget inspirerende". Marianne, leder Brøndby KommuneLeaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957