Earth Wisdom Træning

Earth Wisdom Coaching

Transformerende Coaching med bæredygtige og helhedsorienterede principper og metoder

 

Coachuddannelse, som tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, styrker og potentiale. Samt har til formål at styrke evnen til at møde den anden med omsorg og i øjenhøjde, og facilitere livgivende og menings-skabende udvikling og forandring hos en selv og andre.

 

En udviklende rejse ind i din egen essens, dine styrker og dine talenter. I løbet af 8 dage med 2-3 ugers mellemrum udforsker og afprøver du coachingmetoder og principper, som er baseret på Indiansk Visdom, transformativ tilgang og NLP Master Coaching. Du lærer at stå stærkt og grounded i dig selv som coach og facilitator af forandringer, og at kunne møde det enkelte menneske lige der hvor det er. Ud fra viden om at reel og vedblivende forandring og udvikling udspringer af nærvær, tillid og øget bevidsthed på egne mønstre, accepten af dem og villigheden til at ville ændre det der ikke længere er livgivende. At alt forandring starter indefra og kommer af en dyb motivation og lyst til at skabe mere mening.

 

Udbytte:

 

Uddannelsen gør dig i stand til at holde og facilitere personlige forandringer og udviklingsmuligheder, med udgangspunkt i en

procesorienteret, mindful og helhedsfokuseret tankegang. Efter endt uddannelse og modtaget kursusbevis, kan du holde effektfulde og indlevende 1:1 coachings, både arbejdsmæsigt og privat.

 

Du lærer at holde og coache på afklarings- og udviklingsprocesser, og hjælpe med at skabe øget bevidsthed på mønstre, overbevisninger og nye muligheder. Kunne guide og hjælpe coachee til at følge sin egen vej,mærke sig selv, overkomme sine begrænsninger og komme skridtet videre. Samt gennem hjerte og empowerment sætte mål der giver

mening for den enkelte, øger motivationen og lysten til at handle på målene, og dermed skaber mulighed for indre ejerskab, handlekraft og egen succes.

 

Praktisk: 8 enkeltdage i den skønne natur ved Mølleå-dalen og på Kalkgaarden i Farum. Samt 1-2 timers hjemmearbejde / træning om ugen og mulighed for sparring undervjes i forløbet. Pris 12.000 + moms

 

Kontakt mig for mere information om næste hold efterår / vinter 2018.

 

Indhold i uddannelsen (tilpasses gruppens behov og erfaring):

 

 • Helheds- og procesorienteret "360 graders" Coachinghjul
 • Fokus på styrker og udviklingsområder i hjulet
 • Overbevisninger og hvordan de kommer til udtryk
 • Coach kompetencer og fokusområder, roller og styrker
 • Egen stil, rolle, ståsted og udstråling som Coach
 • Bevidsthed på egen rolle og indflydelse i coachingen
 • Det ligeværdige, autentiske & respektfulde møde
 • Tilstedeværelse & nærvær, aktiv lytning
 • Indlevelsesevne & emotionel intelligens
 • Åben konstruktiv dialog & kommunikation
 • Model af verden & filtre i komunikation
 • Reflekterende, lærende & skabende samtaleteknikker
 • Anerkendende tilgang, spejling & feedback
 • Fokus på styrker & faldgrupper undervejs i coachingen
 • Samskabelse & facilitering af forandringer
 • Bæredygtige & holdbare løsninger & resultater
 • Indefra og ud, selvledelse & selvautoritet
 • Formål & motivation, empowerment & meningsskabelse
 • Rammer & struktur, omgivelser, forberedelse
 • Målsætning, prioritering, handling fra hjertetk

Earth Wisdom Leadership

Beskrivelse på vej, kontakt mig for mere information...

 

Leaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957