Intuition & HjerteVisdom

Intuition, Drømme, Visdom & Hjertets klarhed

Mærk dit hjertets klarhed, din intuition & drømmenes visdom, visioner, symbolik og livets fortællinger.


Hjertets Visdom og vej rummer potentiale, vished, klarhed og kraft, og giver dig mulighed for at finde din egen vej ved at stole på din egen indre visdom og det som livet fortæller dig. Ved at mærke din essens og dit hjertes stemme, lytte til livets visdom og din indre klarhed, bliver du i stand til at følge livets puls og strøm med større lethed og glæde og gøre det som er rigtigt for dig. Du bliver også i stand til at skelne mellem "støj" og indre klarhed, og opnår forbindelse til det som er vigtigt for dig at gøre og være.


Via visions og drømmearbejde, intuition og hjerte og med udgangspunkt i den indianske visdoms tilgang til klarsyn, symbolik, drømme, intuitiv tilgang og livsfortællinger mærker du dit potentiale, din kraft og din kerne. Du træner evnen til at bruge din intution og lytte indad, til din indre stemme og hjertets visdom, og dermed opnå større forståelse og mening for hvad der er din vej og dit formål. Samt at kunne se klart hvilke beskeder livet og dine drømme bringer, og hvordan du tolker og omsætter dem i praksis.


Kontakt mig for at høre mere og booke en session


HjerteVisdom: Drømme, klarhed & skaberkraft


Et udviklings- og træningsforløb over 4-8 gange, individuelt eller i en lille gruppe. Du træner dine evner til at se, høre, mærke og forstå klart hvad livet bringer af beskeder, budskaber, læring og muligheder, samt hvordan du læner dig ind i det du "ved" og mærker, og derfra skaber mening og manifestationskraft, både for dig selv og for verden omkring dig. Du arbejder både for og med dig selv, og som en aktiv medskaber af HjerteVisdom og Hjertets Vej for andre.


Forløbets indhold:


 • Hvordan du lever fra hjertet, og følger dit instinkt og din intuition
 • Kunne agere fra hjertet og det som føles rigtigt, uden frygt eller tvivl
 • Se, høre, mærke og forstå klart - forståelse af hvad det indebærer fr dig og hvordan du bruger det mere konkret i dit liv
 • Drømmenes symbolik - tolkning og forståelse af drømmebeskeder og fortællinger, ift din vej, udvikling og læring
 • "Den vågne drøm" - hvordan vi drømmer i vågen tilstand, opdager altings synkronicitet og skaber vores liv bevidst og aktivt derfra
 • Tolkning af intuitive input og beskeder og hvordan de oversættes
 • Intuitiv og instinktiv intelligens og hvordan du skelner imellem dem
 • Empati og indfølingsevne, hjertets intelligens og kraft
 • Kroppens visdom og din dybe evne til at drømme og skabe fra hjertet
 • Livets cyklusser, flow, timing og årsag - virkning ift vores skaberkraft
 • Medicinhjulets 8 intelligenser, energi, perspektiver og visdom
 • Din unikke Sacred Dream of Life og dit livsformål / dit talent


Foregår på Kalkgaarden og i den skønne natur omkring Mølleå-dalen.

Det konkrete forløb aftales med den enkelte / gruppen. Pris: 950 kr. pr. gang

Elementer der indgår:


 • Trommerejser & meditationer
 • Drømmearbejde og tolkninger
 • Visionsarbejde og visualiseringer
 • Naturens Visdom & Elementernes kraft
 • Medicine Walks & Indiansk Visdom i naturen
 • Udesidninger og ceremonier / ritualer
 • "Læsning" af situationer, oplevelser, drømme, beskeder, naturens visdom og energi
 • Arbejdet med din essens og din selvautoritet
 • Åbning af Chakraer og kroppens energisystem
 • Vores 10 "minds", måder at sanse verden på og hvordan vi åbner og bruger dem
 • Manifestation, timing og flow
 • Synkronicitet og HeartMind
 • Kroppen og Jordens Visdom
 • Indianske Medicinhjul, værktøjer & metoderLeaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957