Teams & Organisation

Teamudvikling & Samarbejde

Transformativ tilgang & bæredygtig udvikling med Indiansk Visdom

 

Handler om god kommunikation, ejerskab, trivsel, ansvar og motivation i teamet. Som sammen med klare aftaler højner oplevelsen af at arbejde sammen som et team, opbygger fællesskabet og skaber tættere relationer i gruppen. Der er fokus på den enkeltes ansvar overfor og bidrag til helheden, samt oplevelsen af at skabe noget sammen til gavn for det fælles mål.

Teamsamarbejde hvor alle høres og er ligeværdige, og som opbygger tilliden i teamet, til hinanden og til teamets formål og mål. Der lægges vægt på at skabe nærvær, samt ærlig og ligefrem dialog. Der sættes fokus på god kommunikation og processer for godt samarbejde, samtidig med at trivsel og individuelle behov i teamet kan tilgodeses.

Udbyttet er større ansvarlighed overfor hinanden og teamets mål, følelse af tættere fællesskab og at være på vej sammen, samt mening, motivation og god energi i teamet. Godt på vej mod de fælles mål!

Med udgangspunkt i gruppen, udfoldes teori og dialog omkring det gode teamsamarbejde. Suppleret med aktive øvelser og dialoger, hvor emnerne belyses fra forskellige vinkler, således at alle deltagere får noget med hjem.

 

"Tilbagevenden til os selv, vores hjerter, nærværet og fællesskabet"

 

I en kompleks hverdag er tilbagevenden til det oprindelige og enkle noget mange af os længes efter, både privat og i arbejdslivet. En hverdag hvor vi kan finde roen i os selv, styrken, glæden og meningen. Være nærværende med hinanden, anerkende og inkludere, og se vores forskelligheder som styrker. Have fokus på helheden og fællesskabet, vores eget ansvar og indflydelse, det vi kan skabe sammen, når vi sætter vores intention bag.

Circle Way & The Way of the Council

Indiansk Council - Rådslagning, nye perspektiver & deling af viden & visdom

 

Mere information er på vej...

 

Eksempler på udtalelser

 

"Sammen med administrationen, holdt jeg et evaluerende møde i dag, hvor HR chef, HR konsulent, produktionschef og tillidsmand deltog. Og ganske som I allerede havde afsløret, så var de særdeles og ovenud tilfredse med den undervisning I har lavet på forløbet. De fortalte samstemmende at de registrerer store, positive forandringer i medarbejdergruppen. Superflot også når man tager i betragtning, at folkene deroppe til tider var rimeligt pressede. Så tak for det; det gør det lidt nemmere at være uddannelseskonsulent". Philip

 

"Vi har haft et forløb om det at være et team, hvilke udfordringer vi havde behov for at løse her og nu og hvordan vi kunne få den bedste teamløsning. Vi er endt med nogle ret præcise normer og retningslinjer for, hvordan vi skal skabe et velfungerende selvstyrende team. Pernille har været en kompetent partner at planlægge forløbene sammen med. Hun har været rigtig god til at se hvilken gruppe mennesker vi er, og til at møde os, der hvor vi var. Vi har haft nogle målrettede dage med et konkret output og det har Pernille er stor del af æren for. Tak for samarbejdet for denne gang. Vi glæder os til at finde nye udfordringer vi kan få Pernille til at hjælpe os med at løse". Kathleen, leder Brøndby Kommune

 

"Vores teamsamarbejdsdag varede kun 12 timer, men min personalegruppe oplevede det, som havde vi været væk i flere dage. Pernille formåede på denne korte tid, at skabe en positiv stemning, og grobund for godt samarbejde fremad. Vi fik nogle værktøjer til selv, at kunne arbejde videre. Pernille var god til at veksle mellem teori og praksis-øvelser, som både var sjove og gav stof til eftertanke. Hun krydrede oplæggene med egne erfaringer, hvilket var meget inspirerende". Marianne, leder Brøndby Kommune

 

 

Leaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957