Cirkler

Cirkler og Ceremonier


Cirkler, dybe Ceremonier og udviklingsforløb, med udgangspunkt i den indianske levevis' principper og metoder, som er helhedsorienterede, bæredygtige og balancerede, og kommer hele vejen rundt. Afholdes i naturen og om bålet, hvor du guides og inspireres til at leve mere balanceret, opmærksomt og mindfuldt, med den Maya-indianske Earth Wisdom og Hjertets Vej som omdrejningspunkt. I den unikke, gamle og smukke skov Naturpark Mølleåen ved Farum møder og åbner du de basale, kraftfulde og helhedsorinterede principper, Medicinhjul og ritualer som den indianske visdomstradition indeholder til personlig og spirituel udvikling. Her kan du være den sande udgave af dig, komme som den du er og dele fra hjertet, samt hvile i et refleksivt rum, hvor du kan finde vejen frem - og tilbage til dig selv.


Med trommemeditationer, fordybelse, refleksion, og tid med dig selv og naturens visdom, i healende og rituelle cirkler, hvor vi deler vores visdom og power, vores rejse i livet og det som bevæger os lige nu. Via urgamle visdomsritualer og kraftfulde redskaber til at forbinde os med os selv oghinanden, skaber vi et nærende rum til at være og mærke fra hjertet. Etautentisk og givende møde med dig selv, hvor du kan lytte indad og høre dinsjæls stemme. Du kommer tættere på Moder Jord, din essens og egen visdom, ogforbinder dig med alle energier og universets skabende kraft og samspil.


Det at mødes i cirkel er b.la. baseret på de Indianske og gamle nordiske Cirkelråd (Councils), hvor teamet, eller triben, mødes i cirkel/om bålet, til rådslagning og dialog om det der er vigtigt. Nøgleord er åbenhed, respekt, tillid og ligeværd, anerkendelse, fokus på mening og helhed, at alle bidrager og at alle stemmer høres. Når alle perspektiver og stemmer ses, høres og respekteres, kan vi skabe vedvarende og livgivende fællesskaber, der udvikler teamånd, og indrager den enkeltes unikke bidrag til helheden.


Følg med i begivenheder på facebook siden Leaders By Heart