Spirituelle samtaler & Medicine walks

Spirituelle Samtaler 


En mulighed for at se og mærke dig selv og dit liv klart, med hjælp fra naturens og universel visdom og guidance. Med fokus på din sjæl og essens, og det som bringer liv og mening, tuner vi sammen ind på dig. Her er der plads til fordybelse, og til at se og favne alt det som er, bevidst og klart. Mærke hjertet & drømmene, og udfolde potentialet for meningsfuldvækst. Med indlevelse, indføling, klarsyn og hjerte guider, coacher og sparrer jeg med dig, så du kan finde dig selv og din egen vej frem.


Ud fra tesen om at intet er tilfældigt, at alt er muligt, og at livet byder på eventyr, muligheder og læring når vi møder det med et åbent sind og et modigt hjerte. 

Samtaleterapi  i naturen


Vi ser på hvad du ønsker og det du har brug for, for at trives, i dit liv og arbejdsliv. Du får mulighed for at se på dig selv, dine relationer og virkeområder, og ændre på det du ønsker skal være anderledes eller mere af.


Ved at sætte fokus på dig og dine styrker og udfordringer arbejder du bevidst med dig selv og med at finde det du virkelig vil, dine muligheder og dit potentiale - og med at sætte klare intentioner og handling bag ordene.


Jeg hjælper dig med at mærke dig selv, din essens & egen indre visdom. Sætte perspektiv på situationen, og bringe større indsigt, nye ideer og muligheder ind. Således støtter jeg dig i at finde dine egne svar og løsninger, også fremadrettet. Du får inspiration, input og læring med hjem, og metoder og værktøjer der hjælper dig videre på din vej.


Du kommer i kontakt med din indre unikke stemme, og mærker den kraft der ligger i at skabe og kommunikere fra hjertet. Du lærer at navigere bevidst og gøre det som giver dig ro, styrke og handlekraft i hverdagen.


Mit fokus er på sjæle- og hjerterum, dybde, læring, perspektiv, og lansigtet, bæredygtig udvikling. Gennem Indiansk Visdom, Spiritualitet og værktøjer til Indre Lederskab, Balance, Helhed & Mening.


Personligt Council & Medicine Walks


Et personligt, udviklende og nærværende møde med dig selv og det som rører sig i dit liv lige nu - arbejdsmæssigt og privat - dine behov, drømme, håb og ønsker, samt dine udfordringer og dagligdags problematikker. Jeg hjælper dig til at se mere klart, og blive afklaret i forhold til din situation og hvad du kan gøre for at skabe mere ro, balance, hjerte, helhed og mening.


Du guides gennem enkle og kraftfulde metoder til at finde dine egne svar ved at åbne op og trække på naturens visdom i dig og omkring dig. En tilbagevenden til dig selv, din essens og dit hjerte, din indre stemme og visdom, dine styrker, balance, og dit sande potentiale.


Du får mulighed for at mærke dig selv og dine drømme på et dybere niveau, og det som har brug for at blive healet og transformeret. Ved at lytte til dig selv og din egen og naturens visdom, får du nye perspektiver på din situation og større indsigt, nye ideer og muligheder opstår.


Således støtter jeg dig i at finde dine egne svar og løsninger, også fremadrettet. Du får sparring, inspiration, input og læring med hjem, samt metoder og værktøjer der hjælper dig videre på din vej.

 

Personligt Council er et begreb fra den Indianske Filosofi og Visdom, og er en dyb rådslagning med dig. Hvor du trækker på kontakten til den universelle visdom der bor i dig, i naturen og i alt omkring os.


På en Medicine Walk går du mindfuldt og med åbent sind og hjerte, og lader naturens iboende visdom hjælpe dig med at finde de svar du søger.Leaders by Heart, CVR 30670957

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk