Teamånd & Cirkulært samarbejde

Teamånd & Cirkulært samarbejde / fællesskabTeamånd cirkulære samarbejder som er baseret på de Indianske og gamle nordiske Cirkelråd (Councils), hvor teamet, eller triben, mødes i cirkel/om bålet, til rådslagning og dialog om det der er vigtigt. Nøgleordene for det gode samarbejde er tillid og ligeværd, anerkendelse, fokus på mening og helhed, at alle bidrager og at alle stemmer høres.


Det er en måde at arbejde på som opbygger tillid og tro i teamet, til hinanden og til de fælles formål og mål. Med ugangspunkt i at skabe rum til nærvær, lytning, samt ærlig og ligefrem dialog, og med fokus på god kommunikation og processer for godt samarbejde, højnes den enkeltes ansvar overfor og bidrag til helheden, samtidig med at trivsel og individuelle behov i teamet kan tilgodeses.


Tilsammen skaber det større tiltro til og ansvarlighed overfor hinanden, ejerskab på opgaven og handlekraft. Samt opbygger fællesskabet og skaber tættere relationer i gruppen. En oplevelse af at arbejde sammen som et team,og skabe mere mening, motivation og god energi, samt det at være på vej og skabe noget større sammen. I den Indianske Wisdom er alle medicinhjul, værktøjer og principper baseret på en helhedsorienteret, bæredygtig og balanceret tilgang, en måde at se verden på, hvor alt liv æres og respekteres, og en opmærksom tilgang til livet generelt. Mindfulness er et grundpræmis for den måde de gamle folk tænkte, mærkede livet og handlede på, og er b.la. udtrykt i begreberne HeartMind og Compassion - at se med og leve fra hjertet. Når vi kommer fra et mere omsorgsfuldt, nærværende og livgivende sted, kan vi handle ud fra et større perspektiv, og kan se hvad der er brug for, for at skabe balance, trivsel og helhed.