Leaders by Heart

Led dig selv og andre med hjertet

Skab vedvarende, bæredygtig og balanceret udvikling, med helhedsorienteret Indiansk Visdom og træning i Indre Lederskab, Hjertets Vej, Cirkulær Ledelse & Mindful Living.

Personlig Udvikling, Lederskab, Teamudvikling

 • Personlig Udvikling, Sparring & Mentoring, samt Leder- og Teamudvikling gennem nærvær, tillid, åbenhed, oprigtighed, fokus, retning og mening, til glæde og gavn for både den enkelte og helheden.
 • Kraftfulde og enkle helhedsorienterede metoder og værktøjer skaber rammen om en udviklende og givende proces og transformation. Altid med fokus på det livgivende og meningsskabende, i det nære såvel som i det store perspektiv.
 • Indiansk Visdom, med fokus på hjertets visdom, indre lederskab, jordforbindelse & balance, samt følelsernes og intuitionens kraft - giver dig mulighed for at stå stærkt i dig selv, gå foran, og lede dig selv og andre med hjertet.

 

Al forandring og udvikling starter indefra, med den måde vi er med os selv, hinanden og alle vores relationer på

 

Indiansk Visdom

Alle anerkendes, høres og respekteres, idet de tager ansvar for sig selv, hinanden & helheden. Selvledelse, respekt, ligeværd, anerkendelse, ejerskab, ansvar og hjertets visdom, er nogle af de centrale begreber i arbejdet med den cirkulære Indianske Earth Visdom

 

Cirklen & Medicinhjulet: Ældgamle symboler på helhed og balance. I Indiansk filosofi og visdomstradition taler vi om at skabe helhed og balance i vores egen cirkel, for at kunne være medskabere af helhed og balance i de cirkler og relationer vi er en del af. Leve Mindfuldt og tænke 7 generationer frem i alt det vi tænker, siger og gør.

Mindful Living - et liv med balance og mening

Spring ud som dig og den du i virkeligheden er, og lev dit liv med Passion & Mening, Livgivende Strukturer, Indre Ro og Balance. Find ind til kernen i dig, din indre stemme og dine styrker og mærk dit hjertets visdom. I den tid vi lever i er det vigtig som aldrig før, at vi genfinder os selv, hinanden og vores dybe forbindelse til det livgivende, ved at:

 

 • Tage ansvar for både os selv og helheden
 • Følge passionen, hjertet og det der giver mening,
 • Finde vores styrker og potentialer og stå ved dem
 • Være autentiske og åbne i vores kommunikation
 • Møde hinanden med respekt og ligeværdighed
 • Acceptere og se gevinsten i hinandens forskelligheder
 • Finde fred med os selv og hinanden
 • Følge det livgivende og glæden i livet
 • Leve livet med flow, balance og jordforbindelse

 

Leaders by Heart, Akacietorvet 2A, 3520 Farum, CVR 30670957

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk