Leaders by Heart

Lev autentisk & balanceret

Led dig selv & andre med hjertet

Lær at stå stærkt funderet i dig selv, følge dine drømme og dit hjertes visdom. Skab vedvarende, bæredygtig og balanceret udvikling for dig selv og andre, med helhedsorienteret Indiansk Visdom, Healing, Sparring, og træning i Indre Lederskab, Hjertets Vej, Coaching, og The Circle Way.

 • Hjerte, nærvær, tillid, åbenhed, oprigtighed, fokus, retning og mening, til glæde og gavn for både den enkelte og helheden.
 • Kraftfulde og enkle helhedsorienterede metoder og værktøjer skaber rammen om en udviklende og givende proces og transformation. Med fokus på det livgivende og meningsskabende, og altid set fra flere perspektiver og bidrag.
 • Indiansk Visdom, med fokus på hjertets visdom, indre lederskab, jordforbindelse & balance, samt følelsernes og intuitionens kraft - giver dig mulighed for at stå stærkt i dig selv, gå foran, og lede dig selv og andre med hjertet.

 

Al forandring og udvikling starter indefra, med den måde vi er med os selv, hinanden og alle vores relationer på

 

Indiansk Visdom er en tradition, hvor alle anerkendes, høres og respekteres, idet de tager ansvar for sig selv, hinanden & helheden. Selvledelse, respekt, ligeværd, anerkendelse, ejerskab, ansvar og hjertets visdom, er nogle af de centrale begreber i arbejdet med den cirkulære Indianske Earth Visdom.

 

Cirklen & Medicinhjulet - er ældgamle symboler på helhed og balance. I Indiansk filosofi og visdomstradition taler vi om at skabe helhed og balance i vores egen cirkel, for at kunne være medskabere af helhed og balance i de cirkler og relationer vi er en del af. Samt at leve Mindfuldt og tænke 7 generationer frem i alt det vi tænker, siger og gør.

Indiansk Visdom & Mindful Living - et liv med balance, helhed, hjerte & mening

Spring ud som dig og den du i virkeligheden er, og lev dit liv med Passion & Mening, Livgivende Strukturer, Indre Ro og Balance. Find ind til kernen i dig, din indre stemme og dine styrker og mærk dit hjertets visdom. I den tid vi lever i er det vigtig som aldrig før, at vi genfinder os selv, hinanden og vores dybe forbindelse til det livgivende, ved at:

 

 • Tage ansvar for både os selv og helheden
 • Følge passionen, hjertet og det der giver mening,
 • Finde vores styrker og potentialer og stå ved dem
 • Være autentiske og åbne i vores kommunikation
 • Møde hinanden med respekt og ligeværdighed
 • Acceptere og se gevinsten i hinandens forskelligheder
 • Finde fred med os selv og hinanden
 • Følge det livgivende og glæden i livet
 • Leve livet med flow, balance og jordforbindelse

 

Leaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957