Bliv Leader by Heart

Forløb - Leader by Heart

Lev autentisk, i pagt med dig selv, naturens og hjertets visdom


Personligt udviklingsforløb med Maya-Indiansk Visdom – naturens og hjertets visdom - og styrken i de indianske medicinhjul og principper, en vej til større indre ro og styrke, helhed, balance, mening og retning.


Du får enkle og kraftfulde metoder og værktøjer til at stå stærkt i din egen essens og sandhed, og til at finde og opretholde ro, energi & balance i hverdagen. Du lærer at skabe balance mellem gøren og væren, og at lytte til de beskeder livet bringer. Samt lytte til den unikke visdom der bor i dig, og mærke og følge dit hjerte. 


Du lærer at finde dyb væren i hverdagen, samt træner energi- og meditationsteknikker der skaber ro, indsigt og klarhed, og hjælper dig med at mærke og lytte til dig selv. 


Du styrker forbindelsen til dit hjertes klarhed og din indre vished, og din evne til at se klart og kunne handle på det der er godt for dig og helheden. Du får mulighed for at mærke dine visioner & inderste drømme, og se og handle på det du har brug for, for at nå det du gerne vil. Så du kan leve fra hjertet, og det der giver glæde og mening, og være en bevidst skaber af et autentisk og givende liv.


Indhold over de 8 gange:


  • Universets Ild: Din indre ild og dit potentiale vækkes gennem arbejdet med drømme, visioner, klare intentioner og din universelle skaberkraft.
  • Moder Jords Hjerte: Med naturen og elementernes kraft, meditation og drømmererejser, får du mere energi og mærker din essens, og kommer i kontakt med dit hjertes visdom.
  • Livskilden i dig: Gennem følelsernes kraft, jordforbindelse og det som bringer dig liv og glæde, står du stærkere i din tillid og styrke og kan tage beslutninger fra hjertet.
  • Stifinderens Vej: Du lytter til din egen vej og får kontakt til din indre guidance og guider, og mærker at du har en drøm og et formål i livets store strøm - din egen vej at gå i livet.
  • Healingens Kraft: Med selvhealing gennem naturens kraft, hjertets visdom og kontakt til din indre Healer, opnår du større indsigt i dig selv og kan genskabe balance i krop, sind, ånd og følelser.
  • Seerens Intuition: Du forstår hvordan intuition, skabelse og årsag – virkning fungerer på et dybere niveau og finder dit eget flow, cyklusser og timing i forhold til det du ønsker og den du er.
  • Hjertets Kriger: Du finder og går vejen og lever mere autentisk og sandt, ved at følge naturen og dit hjertes visdom og opnå modet til at stå ved dig selv, det du tror på, og det du giver verden.
  • Forandringens Vind: Stærkere i dit center og din skaberkraft kan du bevæge dig mere frit, følge dit hjertes visdom og lade livets energi flyde ubesværet gennem dig, til gavn for dig selv, andre og helheden.

 

Vejen:


Du introduceres til og træner helhedsorienterede indianske Medicinhjul, principper, og værktøjer, samt guides i meditation, ceremonier, ritualer, energiarbejde og trommerejser, med udgangspunkt i den urgamle Maya-Indianske Earth Wisdom tradition. Med fokus på livsbalance og trivsel, bæredygtighed og helhedstænkning, selvledelse, hjertets vej og dyb forbindelse til dig selv og naturens visdom. Der er let hjemmearbejde / træning, samt mulighed for sparring undervejs. Det hjælper dig til at finde din egen vej og retning, større mening og værdi, og sætte intentioner og handling bag det du lærer.   


Sted: Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum. Vi er i den smukke, vilde og skønne natur i Mølleå-dalen.


Datoer efterår 2019: 8 Onsdage 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 23/10, 6/11, 20/11, og 4/12. Alle dage fra 16-20.30.

Kontakt mig for mere information og tilmelding.


Pris: 7.500 kr. Beløbet kan betales i rater.


Vi arbejder i cirkler - et symbol på enhed, helhed og balance. I Cirklen mødes vi med ligeværdighed, respekt, nærvær og autenticitet. Vi deler fra hjertet og lytter til alles stemmer, og den inspiration og fornyelse der opstår undervejs. Ud fra viden om at vi hele tiden er med til at skabe vores verden, med vores tanker, ord og handlinger, og ikke mindst med vores hjertes visdom.


Vi er ude i naturen hvor vi kan mærke os selv og vores dybe forbindelse til jorden og alt omkring os. Naturen i os og omkring os inviterer til stilhed, ro og fordybelse, til at lade op, og mærke det der rører sig i os lige nu og hvad der er vigtigt. Dér kan vi mærke vores inderste essens, hjerte, styrke, kraft og potentiale, vores talenter, gaver og egen unikke vej frem.   


Leaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957