Leaders by Heart

EARTH WISDOM, INTUITION & HJERTETS VEJ

En jordnær, tidløs og spirituel udviklingsvej, praktiseret gennem årtusinder, som har rødder tilbage i den pre-Maya og Maya-indianske Visdomstradition. Midt i en transformerende tid, længes vi efter større meningsfuldhed, hjerte og autentisk væren i livet, og efter noget andet og større - at være forbundet til os selv, hinanden, og alt omkring os. Med den indianske Earth Wisdom & Hjertets Vej kan du leve mere autentisk, helhedorienteret, bæredygtigt og balanceret. Du får mulighed for at lære de gamle Medicinhjul, principper og levemåder at kende, finde dig selv med naturen og hjertets visdom som guide, og heale og nære både krop, sind, ånd & følelser. En vej at gå, hvor du finder tilbage til din essens, din intuition og din indre visdom, din grounding og livsbalance, din egen vej i livet, og det som er vigtigt og meningsfuldt i det større perspektiv.


Via spirituel, intuitiv & hjertebaseret undervisning og guidance, livgivende ceremonier, cirkler og fællesskaber, aroma, krystaller & stenterapi, indiansk healing, naturterapi og livgivende samtaler, hjælper jeg dig med finde ind til det som er vigtigt, genskabe indre ro og balance og mærke dig selv og dit hjertes klarhed. I pagt med dig selv, naturen står du stærkere i din autenticitet, kraft & styrke, og kan arbejde med og for helheden og fællesskabet til gavn for alt liv & alle vores relationer.
   "Al forandring og udvikling starter indefra, og med den måde vi er med os selv, hinanden & alle vores relationer på"


   Vejen med Leaders by Heart:


   • Hjertekontakt, nærvær, tillid, åbenhed, omsorg, oprigtighed og dyb indre glæde
   • Tid, ro og rum med naturens visdom, så du kan mærke dig selv & lytte til dit indre 
   • Dybere rødder og grounding - du får større indre ro, balance, fokus & retning 
   • Træning i at stå ved & guide dig selv, og følge din intuition, hjertet & det der giver mening
   • Klarhed i forhold til dine drømme, talenter & dit potentiale og mod til at stå ved det
   • Motivation og lyst til at sætte klare intentioner og følge livets flow og guidance
   • Mulighed for at stå stærkt i dig selv, gå foran, og lede dig selv og andre med hjertet,


   • Kontakt til universelle energier og intelligenser, hjertevisdom, følelsernes og intuitionens kraft
   • Kraftfulde og enkle helhedsorienterede metoder og værktøjer til udvikling & transformation
   • Fokus på det livgivende og meningsskabende, set fra flere perspektiver, læring og bidrag
   • Vedvarende, bæredygtig og balanceret udvikling for dig selv, alle dine relationer og Moder Jord
   • Autentiske åbne og ærlige møder, hvor vi løfter hinanden og alle bidrager til helheden
   • Fred med os selv og hinanden, og accept af og tro på gevinsten i hinandens forskelligheder

   Fundamentet: Maya-Indiansk Earth Wisdom


   Er en tradition, hvor alle anerkendes, høres og respekteres, idet de tager ansvar for sig selv, hinanden & helheden. Selvledelse, respekt, ligeværd, anerkendelse, ejerskab, ansvar og hjertets visdom, er nogle af de centrale begreber i arbejdet med den cirkulære Indianske Earth Visdom.


   Cirklen og Medicinhjulet - er ældgamle symboler på helhed, bæredygtighed og balance. I Indiansk filosofi og visdom skaber vi først helhed og balance i vores egen cirkel, for derved at kunne være medskabere af helhed og balance i de cirkler og relationer vi er en del af. Samt at leve mindfuldt og hjertebevidst, og tænke 7 generationer frem i alt det vi tænker, siger og gør.