Wisdom Walk

Opøv og træn din intuition og evne til at gå åbent, lyttende og med hjertet og instinktet forrest. Jeg guider dig til at aflæse, forstå og tolke de beskeder livet bringer, og du lærer at tyde alt du møder og selv aktivt søge svar gennem tydning af kort (tarot, dyre- og medicinekort), drømme, tal, tegn & symboler.


Du træner også din evne til at lytte og forstå livets symbolik og fortællinger på Medicine Walks i skoven - en tur vi går som har en klar tidsramme og formål, og et fokuseret emne eller spørgsmål du ønsker svar på. Opgaven er at åbne dig for hvilke input livet giver dig mens du går, det kan være tegn og symboler, ting der sker eller det du møder. Du samler information og vi samtaler og ser undervejs på hvad de forskellige ting fortæller dig om det du går med.


I den Indianske Visdomslære er alting forbundet og intet står alene. Alt liv er en del af livets store cirkel og alt arbejder sammen i den store helhed. Vi har alle en vej at gå - vores Sacred Path eller Sacred Dream of Life - den vej der er vores egen unikke og som udtrykker vores sande formål og talent. Livet viser os vejen, og vi når vi lytter og ser med hjertet, sjælen og intuitionens stemme og vores indre kilde til visdom, kan vi se at livet spejler os i alt og alle vi møder på vores vej.


Når vi læner os ind i ideen om at vi konstant er i dialog med livet, og at livets stemme taler på mange kanaler, kan vi lære at forstå de beskeder som livet bringer os. på et dybere niveau. Når vi åbner sindet og hjertet for intuitionens stemme og det at lytte og se klart, opdager vi at dialogen altid er i gang, og at det handler om at tune ind på en ny kanal. Vi får øjnene op for at intet sker tilfældigt, og at når vi følger intuitionen og hjertet, og tuner ind på og tolker symboler, beskeder, drømme og tegn i vores hverdag, får vi helt nye pejlemærker i livet,

og beskeder om det som er vigtigt og hvor vi er på vej hen.


Vores mavefornemmelse giver et godt praj om vi er på rette vej, og hjertets klare instinkt tager sjældent fejl. De intuitive fornemmelser og beskeder vi får er mere subtile, og når du træner at lytte til dem opstår en magisk verden af synergi og dybere forståelse af altings sammenhæng. Når du følger intuitionen og dit hjerte, vil du typisk have en god mavefornemmelse og omvendt. Hvis du er i tvivl, er det altid godt at stoppe op og mærke efter en ekstra gang, og "holde spørgsmålet" på det du er i gang med, en øvelse som trænes i den indianske visdom, hvor vi lytter en ekstra gang til hvad livet fortæller om et issue eller emne, indtil det føles klart og rigtigt indeni.

Wisdom Walk

-Intuition, beskeder & symbolik-